Burgerparticipatie

Gemeente Westvoorne wil graag de lokale burgerkracht versterken. Door inwoners niet alleen

te laten participeren op uitnodiging van de gemeente, maar ook als gemeente zelf te participeren bij

initiatieven vanuit de samenleving. De gemeente Westvoorne speelt dan een ondersteunende rol en

doet als participant mee met de inwoners, in plaats van alleen andersom.

Wil je aan de slag met burgerparticipatie? De meest relevante documenten vind je op de V-schijf:

  • Beleidsnota Burgerparticipatie (2011)
  • Toolkit Burgerparticipatie (2012)
  • Beleidsnotitie Samen Doen | Doorontwikkeling participatiebeleid (2017)

Ga naar V:\WVN-ALG\UITWISSEL MAP\Handboek Communicatie.