Projectcommunicatie

Projectcommunicatie

Ga je een project starten? Beleid ontwikkelen of actualiseren? Een bestuurlijk behandelvoorstel schrijven? Neem vooraf al contact op met team communicatie. Keuzes die je in het begin maakt, zijn van invloed op wie je betrekt en met wie je communiceert, en wanneer. Betrek team communicatie zo vroeg mogelijk in het traject, wij denken graag met je mee. Weten wat je kunt verwachten als je ons betrekt? Lees onze werkwijze.

Werkwijze team communicatie

Om communicatie op de juiste manier en op het juiste moment in te zetten, spreken we vooraf een aantal zaken door zoals: Wat houdt het project (of beleid, of voorstel) in, in welke fase bevindt het zich, doel en doelgroepen, evt. samenwerkingspartners, uitvoering: planning, mijlpalen, communicatiemomenten en -middelen en budget. Een communicatieadviseur werkt dit uit in een communicatieplan dat als leidraad dient voor de communicatie gedurende de hele periode.

Communicatieparagraaf bestuurlijke behandelvoorstellen

Het college kan efficiƫnter een besluit nemen als een college- en/of raadsvoorstel integraal is ingevuld. Voor de communicatie betekent dit dat je in het voorstel aangeeft hoe, wanneer en via welke communicatiemiddelen je de doelgroepen over het besluit wilt informeren. Of wat je al hebt gedaan om de doelgroepen te betrekken en/of op de hoogte te stellen.