Communicatie in het hart van het beleid

Jouw rol in de gemeentelijke communicatie

Iedereen communiceert dagelijks veelvuldig. Bellen, mailen, vergaderen, een bijeenkomst bijwonen, iets op social media plaatsen: allemaal communicatie. Hoe communiceren we als en vanuit gemeente Westvoorne? Wat is jouw rol hierin als gemeenteambtenaar? En waarvoor kun je terecht bij team communicatie? Je leest het op deze pagina. Wil je weten waar wij ons als team communicatie mee bezig houden? Open het linkje hieronder.

De rol van team communicatie

Ga je een project starten? Beleid ontwikkelen of actualiseren? Een bestuurlijk behandelvoorstel schrijven? Neem vooraf al contact op met team communicatie. Keuzes die je in het begin maakt, zijn van invloed op wie je betrekt en met wie je communiceert, en wanneer. Betrek team communicatie zo vroeg mogelijk in het traject, wij denken graag met je mee. Weten wat je kunt verwachten als je ons betrekt? Lees onze werkwijze in het hoodfstuk Projectcommunicatie.

Uitgangspunt
Verbinding met de omgeving

Alle medewerkers van Westvoorne zijn mede verantwoordelijk voor een goede verbinding tussen de organisatie en de externe omgeving. Een omgeving waarin de organisatie 24 uur per dag aangesproken kan worden. Persoonlijk, door betrokkenen, maar ook via social media. Als organisatie moeten we transparant zijn, de samenleving verwacht en vereist dit. Alles wat we doen is zichtbaar en raadpleegbaar. Doelen realiseren we steeds meer in samenwerking met anderen.

Uitgangspunt
Actieve en open communicatie

Met actieve en open communicatie willen we inwoners niet alleen informeren, maar ook de betrokkenheid van inwoners en bedrijven bij plan- en besluitvorming vergroten. Inwoners moeten de gelegenheid krijgen om zich over beleidsvoornemens en nieuwe initiatieven uit te spreken. Waar het gaat om initiatieven van inwoners zelf, ondersteunt Westvoorne deze initiatieven. De menselijke maat en samen optrekken met inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven staat centraal.

De belangrijkste rollen van team communicatie

Merkbewaker

We bewaken de reputatie van gemeente Westvoorne door structureel te werken aan een herkenbare uitstraling, in woord, beeld én gedrag. Onze kernwaarden Verantwoordelijkheid, Externe gerichtheid, Reflectie, Samenwerken en Kwaliteit vormen de basis van ons gedrag, communicatieve uitingen en huisstijl. Daarnaast positioneren we Westvoorne als kustgemeente waar het prettig wonen, werken en recreëren is.

Verbinder

We brengen de binnenwereld en de buitenwereld – als daar überhaupt nog sprake van is – met elkaar in verbinding. Wij houden in de gaten wat er speelt in de wereld om ons heen, dichtbij en verder weg. En brengen deze kennis en ontwikkelingen de organisatie in, zodat de organisatie er adequaat naar kan handelen.

Adviseur

We faciliteren, adviseren en coachen bestuurders, managers, projectleiders en medewerkers. Iedereen in de organisatie communiceert. Wij helpen anderen om hun communicatierol optimaal in te vullen. Heeft jouw project impact op de buitenwereld? Betrek ons zo snel mogelijk! Wij denken graag met je mee.

De teamspelers

Caroline van Hilten

Mijn werk, waar ik energie van krijg, hoe je me kunt bereiken

Judith Barendregt

Mijn werk, waar ik energie van krijg, hoe je me kunt bereiken

Joke Poldervaart

Mijn werk, waar ik energie van krijg, hoe je me kunt bereiken

Online commpro

Wij zitten midden de wervingsprocedure voor een nieuwe collega die is gespecialiseerd in online communicatie. Binnenkort meer hierover!